ASE - Aberystwyth Student Events

Welcome to ASE - the OFFICIAL home of Aberystwyth student events in collaboration with Aberystwyth University and Student’s Union.

Prepare for a fortnight of Fresher’s fun and frolics, from Bierkeller to Bingo, club events to freshers festivals, our events are designed to give every student a once in a lifetime university nightlife experience!!

==================================================

Croeso i dudalen ASE – cartref SWYDDOGOL digwyddiadau myfyrwyr Aberystwyth mewn cydweithrediad a Prifysgol Aberystwyth a Undeb y Myfyrwyr.

Paratowch am bythefnos o hwyl a sbri dros gyfnod y Glas, o Bierkeller i Bingo, nosweithiau clwb i ffeiriau’r Glas; mae ein digwyddiadau wedi teilwra i rhoi profiad wedi’r nos bythgofiadwy i bob myfyriwr.

Upcoming Events

Past Events